پیام آشنا: فرزانه یوسفیان- وارد رستوران مي شوم. شايد انتظار هر فرد از وارد شدن به محيط رستوران آن هم در منطقه اي مانند عظيميه کرج، گذراندن دقايقي با خانواده و دوستان باشد تا غذايي را در کنار هم سرو کنند، اما اين بار رستوران سرير در عصر روز يکشنبهميزبانِ شعرا، اديبان و دوستداران فرهنگ و هنر بود. اقدامي شايسته و ارزشمند که توسط مديريت اين رستوران انجام شده و توانسته توجه بسياري از هنرمندان و هنردوستان را جلب کند. اختصاص فضاي رستوران و توجه بخش خصوصي به هنرمندان دراستان البرز و شهر کرج که با کمبود زيرساخت ها و فضاهاي فرهنگي مواجه است، روزنه‌ي اميدي را در دلِ هنرمندان به وجود آورد.

به عنوان خبرنگار حوزه فرهنگ و هنر تاکنون با بيش از هزار هنرمند در شاخه هاي مختلف هنري مصاحبه کرده ام، به طور يقين مي توانم بگويم هيچ هنرمندي از زيرساخت هاي موجود براي اشاعه هنرِ خود در شهر کرج و استان البرز راضي نبوده و نيست.هنرمندان هنرهاي تجسمي از کمبود نگارخانه هاي استاندارد و نبود فضايي مناسب براي گردهمايي هفتگي، ماهانه و سالانه هنرمندان، گله مندند. هنرمندان حوزه نمايش و سينما نيز گويي بايد از همه خواسته هاي فردي و حتي نيازهاي مالي خود بگذرند تابتوانند روزگارِ هنري خود را سرپا نگاه دارند و براي رونق و انتقال هنرِ نمايش به نسل آينده، از هيچ کمک و همتي دريغ نکنند. شعرا و فرهنگ دوستان نيز با وجود عضويت در انجمن هاي ادبي بسيار در شهر کرج، فضايي هميشگي و اختصاصي براي خودندارند.

کمبود زيرساخت ها و فضاهاي فرهنگي قطعا بايد دغدغه ي مسئولان شهري باشد، که متاسفانه در سال هاي اخير تنها در حد همان وعده باقي مانده است و تاکنون جامه عمل به آن ها پوشانده نشده است. اتفاق خوشايندي است که مجموعه رستواران سرير،فضاي موجود را با هدف ارتقاي فعاليت هاي فرهنگي و افزايش گردهمايي هنرمندان در اختيار دوستداران اين حوزه قرار داده است. يکشنبه عصر نخستين محفل ادبي به همت انجمن ادبي سرير و با حضور عباس زارع عضو شوراي اسلامي شهر کرج و رئيسکميسيون برنامه و بودجه، هنرمندان، شعرا، پيشکسوتان و اعضاي انجمن هاي ادبي استان البرز با استقبال بسيار خوب برگزار شد.

 

عباس زارع عنوان کرد:

مديريتِ سراي محله در نقاط محروم کرج توسط انجمن هاي هنريفرهنگي

زارع با حضور در اين مراسم ضمن ابراز خوشحالي براي برپايي محافل ادبي در استان البرز، گفت: خيلي خوشحال هستم که به عنوان مسئول کوچکي که از طرف مردم نمايندگي دارم، اين چنين جمعي را در اينجا مي بينم. جاي بسي خرسندي است کهفرهيختگان تلاش مي کنند هنر متعالي ايراني بالاخص ادبيات را ريشه دار کنند و بين نسل جوان ايراني گسترش دهند.

عضو شوراي اسلامي شهر کرج در ادامه خاطرنشان کرد: شايد حضور ما در اين جمع کمي مسئوليت مان را سنگين تر کند. شوراي اسلامي شهر در قالب برنامه ي 5 ساله ي کرج بر خودش واجب مي داند از نهادهاي مدني در حوزه هاي مختلف بالاخصانجمن هاي ادبي حمايت کند که ساز و کار حمايت اش نيز تدوين شده است.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر کرج با اشاره به اينکه البرز از لحاظ فضاي فيزيکي در حوزه هنر با مشکل اساسي روبرو است، گفت: شهر کرج از منظر توانِ نيروي انساني بسيار برجسته است و سرمايه ي انساني اش در زمينه فرهنگ و هنربسيار متعالي است اما در اين ميان بسياري از هنرمندان بزرگِ اين شهر در پايتخت خدمات خود را ارائه مي دهند که تنها دليلشان کمبود فضاهاي فيزيکي و زيرساخت هاي فرهنگي است که متاسفانه در کرج با آن مواجه هستيم.

 

تبديل منازل مسکوني کرج به سراي کتاب

اين مسئول در ادامه افزود: در شوراي اسلامي شهر به تصويب رسيده است که بسياري از منازل مسکوني که مزاحمتي براي همجواران شان نداشته باشند مي توانند از طريق شهرداري مجوز بگيرند و به سراي کتاب تبديل شوند. تصويب شد که در اين حوزه باتشويق بخش خصوصي بتوانيم خانه هاي کتاب و فضاهاي فرهنگي اين چنيني را در اراضي که داراي کاربري مسکوني هستند، مشروط بر اينکه مزاحمتي براي همسايگان نداشته باشند، مجوز فعاليت بدهيم. برخي از اين خانه ها در منطقه مهرشهر بازگشاييشده و در منطقه رجايي شهر پيگير آن هستيم.

زارع به احداث تئاتر شهر کرج اشاره کرد و گفت: اقدام ديگري که توسط اعضاي شوراي اسلامي شهر کرج در سال جاري انجام خواهد شد، کلنگ زني و احداث نخستين پلاتو تئاتر شهر کرج در مقياس بزرگ خواهد بود. اکنون در مرحله جانمايي زمين هستيمکه در آينده اي نزديک طرح ساخت آن را به مسابقه خواهيم گذاشت تا با فاخرترين معماري اين پروژه در شهر کرج ساخته شود. تاسيس نخستين گالري نمايشي ديگر اقدام شوراي اسلامي شهر کرج است که بودجه ي آن برنامه ريزي شده و کار اجرايي آنشروع خواهد شد.

وي توسعه ي فرهنگ و هنر در مناطق محروم کرج را از برنامه هاي سال جاري شوراي اسلامي شهر کرج عنوان کرد و افزود: در اين مهم ياري انجمن هاي ادبي را طلب داريم. در سال جاري و اواسط سال آينده 20 سراي محله در نقاط محروم کرج احداثخواهيم کرد. برنامه هاي اين اقدام پيش بيني شده است. برنامه مان اين است که سراي محله توسط انجمن ها و NGOها مديريت شود. کوچکترين فضاهاي که در شهر وجود دارد، هنرمندان با علاقمندي بسيار زيادي پيگير هستند و از آن استفاده مي کنند.سال هاي گذشته همتي در تاسيس خانه هنرمندان انجام شده بود و فضايي پيش بيني شد اما به صورت جدي به آن پرداخته نشد. اميدواريم خانه هنرمندان نيز با حضور شهردار جديد کرج افتتاح شود تا فضايي براي اهالي فرهنگ و هنر باشد. زارع در پايانيادآور شد: شهر کرج در حوزه هاي مختلف بالاخص فرهنگ و هنر مشکلات بسيار دارد، اما در اين ميان نظرات، پيشنهادات و انتقادات هنرمندان مي تواند در برطرف کردن آن راه گشا باشد.

 

عصرانههاي ادبيهنري در رستوران سرير

شهرام کسايي در خصوص هدفش از اقدام براي برگزاري برنامه هاي فرهنگي- هنري در رستوران سرير گفت: هدف از گردهمايي هنرمندان، شعرا و دوستداران فرهنگ و هنر در اختيار گذاشتن فضاي فيزيکي براي حضور و تبادل اطلاعات است. متاسفانه استانالبرز از لحاظ فضاها و زيرساخت هاي فرهنگي- هنري با کمبود مواجه است. در همين راستا رستوران سرير به عنوان بخش خصوصي، زمينه ي حضور هنرمندان و علاقمندان به شاخه هاي مختلف هنري را فراهم آورده است.

مدير رستوران سرير در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: از تمامي انجمن هاي فرهنگي- هنري و ادبي شهر کرج که علاقمند به حضور در فضاي رستوران سرير هستند، دعوت به همکاري مي شود. لازم به ذکر است که اين فضا به صورت رايگان و با هدف ارتقايفرهنگ و هنر استان در اختيار هنرمندان قرار خواهد گرفت. مدير انجمن هاي ادبي و هنري استان مي توانند هر روز از ساعت 3 تا 6 بعدازظهر از فضاي رستوران سرير براي گردهمايي فرهنگي، برگزاري ورکشاپ هاي آموزشي و برپايي نمايشگاه هاي هنرياستفاده کنند.

 

*در محفل ادبي که با حضور مدير انجمن هاي ادبي، پيشکسوتان، دوستداران شعر، ادب و هنر در رستوران سرير برگزار شد، بسياري از شاعران حاضر در جلسه به خوانش شعر پرداختندجاي بسي خرسندي است که فضاي اينرستوران در اختيار دوستداران فرهنگ و هنر قرار دارد، اما با وجود اينکه از مسئولان ادارات فرهنگيهنري استان نيز براي حضور در اين مراسم دعوت شده بود، متاسفانه هيچ مسئولي حتي براي دقايقي به خود زحمت حضورنداد تا در ميانِ شعرهاي خوانده شده پاي درد دل هنرمنداني که سال ها با همت خود توانسته اند قامتِ هنر اين شهر را استوار نگه دارند، بنشيند.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

پیام آشنا : سعید شفیعیان

او قول داده بود كه اولي ترين  هدفش توسعه اقتصادي  با محوريت مبارزه با بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در استان البرز باشد و اتفاقا يكي ار راههاي رسيدن به اين هدف دشوار، تعطيل كردن" بازار مسگرهايي "بود كه توسط تعدادي از روسا و حضرات اهل شعار و زيادحرف بزن در استان البرز به خصوص كلان شهر كرج راه افتاده بود، بازار مسگرهايي كه معروف است كه "مثل لاف زدن در غربت" پر از سروصدا است و هياهوي ايجاد شده اجازه نمي دهد حتي كساني كه دو كلمه حرف حساب دارند صدايشان شنيده شود و برعكس كساني كه صداهاي "خركي " و پا منبري هاي زياد و حرفه اي و حقوق بگير دارند به راحتي اجازه اظهار نظر پيدا كنند و مهم تر از همه مشغول شدن به شعار و شعار و مصاحبه و جواب يگديگر را دادن جايي و فرصتي براي عمل نميگذاشت.

محمدعلي نجفي با هوش بالا و تجربه مديريتي كسب شده از ميادين اقتصادي كه برعكس ميادين سياسي سره از ناسره زود شناخته مي شود. خيلي زود "پادزهر"  مشكلات بوروكراسي  استان البرز را شناخت و با قاطعيت تمام ولي بسيار ظريف اين "تومور" بدخيم و خطرناك  يعني شعارزدگي و تئوري محوري در دستگاههاي اجرايي را كه سالها در كنار مغز و فرماندهي اجرايي البرز جا خوش كرده بود برداشت و خيلي واضح در نشست هاي رسمي استان به همه فهماند كه حرف اضافه ممنوع!!

نجفي عملا نشان داد كه هركس بايد كار خودش را انجام دهد و دخالت حوزه ها در كار يگديگر نوعي " انارشيسم" اداري است.  او با عملگرايي خود جا انداخت كه سخنراني و دكترين پردازي و جدل و گفتار درماني جاي ان در مراكز علمي و دانشگاهي و حوزوي است ولي وظيفه مسئول اجرايي همان طور كه از صفتش پيداست كار اجرايي است و عمل به انچه به او از اتاق فرمان مافوق ابلاغ ميشود و به عبارتي در كار اجرايي "فتوي" ممنوع!!

اين "دكترين " هوشمندانه كه يكي از راههاي انتخاب شده توسط نماينده عالي رئيس جمهور و نظام در البرز است باعث شده ديگر حضرات از سخنراني ها و نطق هاي تيوريك كه بسياري از اختلافات را استارت ميزد پرهيز كرده و اتفاقا سياست هاي دولت كه همان سياست هاي نظام است به نحو مطلوبي نهادينه شود.

به عنوان يكي از دهها نمونه محصول اين  رويه : به نظر شما آيا قبل از آمدن محمدعلي نجفي كنسرت هاي موسيقي اينطور بدون سر و صدا در حيطه قانون برگزار مي شد كه مي بينيم اين روزها مي شود ولي اگر به روش گذشته بعضي حضرات براي جداب شدن سخنراني و مصاحبه هايشان گريزي هم به كنسرت مي زدند و روبرو هم در جواب آماده ميشد اوضاع چنين بود كه هست؟

اميدوارم اين فضاي سالم ايجاد كه كار مشترك مسئولين عالي استان از همه قوا است و به خوبي همكاري  و همدلي پنج شش نفر مديران عالي استان در آن مشهود است همچنان استمرار داشته باشد تا در اين فضاي  و تنگناي ايجاد شده باز بتوان براي خدمت به مردم به جلو گام برداشت كه  البته منوط به انسجام و وحدت مسئولين و صد البته ايجاد فضايي براي صداهاي مختلف و متنوع در متن و مباحثات در اتاق هاي فكر و رسيدن به صدا و تصميمي واحد در اجراء براي رسيدن به غايت است.  پايان

Alborz.payam@gmail.com

عزیز محمدی در بازدید از شهرک صنعتی اشتهارد که سیزدهم خرداد دچار سیل زدگی و آب گرفتگی و خرابی تاسیسات و محورهای مواصلاتی شد، اظهار داشت:شهرک صنعتی اشتهارد یکی از شهرک‌های صنعتی بزرگ کشور است.

وی افزود:بالغ بر 1000 واحد صنعتی فعال در شهرک صنعتی اشتهارد مشغول به تولید هستند و تعداد زیادی اشتغالزایی توسط این واحدها انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه در کمتر از نیم ساعت بارندگی شدیدی در شهرک صنعتی به وقوع پیوست که سبب ایجاد خسارت به راه‌ها و تاسیسات و دیوارهای برخی واحدهای صنعتی شد،بیان کرد:در بالا دست این شهرک به لحاظ ساختار خاک که جزو ساختار آذرین است جذب آب در آن پایین بوده و این موضوع سبب جریان یافتن سیلاب شده است.

محمدی با بیان اینکه سیل در اشتهارد خسارت جانی نداشته است،عنوان کرد:خسارت‌هایی در بخش راه های شهرک به وجود آمده و آسیب آنچنانی به واحدهای صنعتی به وجود نیامده است.

وی با بیان اینکه  دیوار محوطه برخی از واحدها در سیل اشتهارد خراب شده است،گفت: هدایت آب‌های سطحی کمک کرد که خسارت‌های بیشتری بر شهرک تحمیل نشود.

محمدی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان البرز از همان دقایق ابتدای سیل در منطقه شهرک صنعتی حضور داشتند،تصریح کرد: همکاری مسئولان محلی سبب شد که گل و لای سطح شهرک پاکسازی شد و اگر حضور به موقع مدیر عامل  و دیگر دست اندرکاران نبود شاید دامنه خسارت بیشتر از وضعیت کنونی بود.

وی با بیان اینکه عموما خرابی سیلاب و گل و لای بود که از بالا دست شسته و به پایین دست منتقل شده است،افزود: این خرابی‌ها رسوب گل و لای بوده که در برخی از مکان ها آسفالت‌های راه را کنده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه از اراضی پایین دست که گرفتار سیل شده بودند هم بازدیدی انجام شد و با جهاد کشاورزی در این حوزه ارزیابی خسارات را برعهده دارد.

محمدی با بیان اینکه در حوزه شهرک صنعتی وظیفه خود می‌دانیم که موانع ومشکلات برای رونق تولید برطرف شود،تاکید کرد: در حد توان برای رفع مشکلات شهرک صنعتی اشتهارد تلاش میکنیم و طی روزهای بعد از سیل با تلاش همه دستگاهها 90 درصد مشکلات به وجود آمده رفع شده است.

تسنیم

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس البرز از مصدوم شدن دو نفر در اثر بارش باران شدید و جاری شدن سیلاب در روستای ایپک اشتهارد خبر داد.

مهرداد بابایی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: بارندگی شدید که عصر یکشنبه ، 13 خرداد ، در شهرستان اشتهارد رخ داد، منجر به جاری شدن سیلاب در روستای ایپک و روستاهای اقماری از جمله قاندی بلاغ و قره تورپاق شد.

وی گفت: حوالی ساعت 19:52 یک مورد فرو ریختن پل و سقوط خودرو به داخل سیلاب به مرکز اورژانس 115 البرز اعلام شد.

این مسئول خاطر نشان کرد: بلافاصله نزدیکترین آمبولانس اورژانس از شهرک صنعتی اشتهارد به محل وقوع حادثه اعزام شد.

وی با اشاره به اینکه در این حادثه دو نفر مصدوم شدند، ادامه داد: دو نفر مصدوم این حادثه که 14 و 60 ساله بودند ، ضمن دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی به بیمارستان الزهرا واقع در شهرستان اشتهارد اعزام شدند.

وی توضیح داد: خوشبختانه وضعیت عمومی مصدومین مطلوب بوده و صدمات جدی ندیده‌اند.

وی ابراز کرد: به منظور آمادگی ، مقابله و تسریع در پوشش امدادی حوادث احتمالی ، هفت دستگاه آمبولانس اورژانس 115 جهت رسیدگی به مصدومین احتمالی منطقه مذکور آماده و مستقر شده است.

 
 
 

رئیس مرکز فوریت های پزشکی استان البرز اعلام کرد که بر اثر بارش باران و سیلاب در شهرستان اشتهارد 2 نفر مصدوم شدند.

دکتر مهرداد بابایی شامگاه یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت:این حادثه غروب امروز در روستای قره تورپاق دهستان ایپک شهرستان اشتهارد رخ داد که سرنشینان یک خودرو پژو 405 براثر تخریب حاشیه پل و سقوط خودرو دچار مصدومیت شدند.
بابایی ادامه داد: سرنشینان این خودرو یک مرد60 ساله و یک نوجوان 14 ساله بودند که پس از انجام اقدامات درمانی توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان انتقال یافتند.
همچنین محمد کردی فرماندار اشتهارد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: براثر بارش باران شدید ، تعدادی از روستاهای دهستان ایپک در این شهرستان دچار آبگرفتگی شده است.
وی افزود: تیم های امدادی برای کمک به حادثه دیدگان احتمالی به این مناطق اعزام شده اند.
شهرستان اشتهارد در 70 کیلومتری جنوب غربی کلانشهر کرج قرار دارد.
بارش باران طی یک هفته گذشته در مناطقی از استان البرز سبب جاری شدن سیلاب و آبگرفتگی جاده ها و معابر شده است.

سرهنگ "مصطفی جوکار" فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح سراسری مبارزه با کالای قاچاق، ماموران پلیس آگاهی این شهرستان از حمل مقادیری مواد سوختی قاچاق از سوی یک دستگاه تریلر تانکردار مطلع شدند .

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی خودرو مذکور در محور "بوئین زهرا – اشتهارد" شناسایی و توقیف شد .

این مقام انتظامی گفت: ماموران در بازرسی از خودرو، 27 هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع به ارزش 570 میلیون ریال کشف و یک نفر را نیز دستگیر کردند .

استاندار البرز اعلام کرد که با اجرای طرح گازرسانی به روستاهای بالای 20 خانوار، شهرستان های ساوجبلاغ و اشتهارد در ردیف مناطق سبز کشور قرار می گیرند.

به گزارش ایرنا، محمدعلی نجفی روز سه شنبه در نشست بررسی مشکلات گاز استان البرز افزود: شرکت گاز استان تاکنون اقدامات خوبی برای توسعه شبکه های گاز در مناطق مختلف البرزانجام داده است.
وی ادامه داد: باید بسترهای لازم برای افزایش رفاه و تسهیل در معیشت مردم به خصوص در روستاها مهیا کرد که این امر همراهی هرچه بیشتر مسئولان را می طلبد.
نجفی گفت: تسریع در روند گازرسانی به مناطق کوهستانی البرزمانند آسارا و طالقان، نیازمندهمکاری و اقدامات بیشتری ازسوی شرکت گاز استان است.
وی افزود: موانعی سر راه گازرسانی به روستاهای استان وجود دارد که با تعامل و هم افزایی سایر دستگاه ها مانند ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، حفاظت محیط زیست و راه شهرسازی، گره گشایی می شود.
استاندار البرز اضافه کرد: اکنون در برخی مناطق روستایی استان مردم از سایر سوخت ها استفاده می کنند که باید شرایط لازم را برای بهره مندی آنان از گازطبیعی فراهم کرد.
شرکت گاز البرز حدود 750 هزار مشترک دارد.

رئیس بهزیستی اشتهارد گفت: خوشبختانه طی اقدامات صورت گرفته در سال گذشته اعتیاد در شهرستان اشتهارد 37 درصد کاهش‌یافته است.

مهدی فلاح نژاد در خصوص اقدامات انجام‌شده در راستای حل معضل اعتیاد اظهار کرد: بهزیستی اشتهارد طبق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه جدی با آسیب‌های اجتماعی در سال 96 توانست تعداد 350 نفر از معتادین به مواد مخدر را به مرکز میثاق رهایی البرز تحت نظارت این اداره معرفی و پذیرش کند.

وی افزود: 130 نفر از این افراد پس از طی کردن دوره‌های سم‌زدایی، بهبودی و روانشناسی از مواد مخدر پاک‌شده و به کانون گرم خانواده برگشته‌اند.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان اشتهارد یادآور شد: همچنین در دولت تدبیر و امید یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان بهزیستی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌خصوص کاهش اعتیاد در جامعه می‌باشد که به همین جهت بنده و همکارانم تلاش نمودیم تا در سال 96 اقدامات مؤثری در خصوص کاهش اعتیاد در شهرستان اشتهارد انجام دهیم.

فلاح نژاد در ادامه با اشاره به تسهیلاتی که به افراد بهبودیافته تعلق می‌گیرد بیان کرد: افراد بهبودیافته از مواد مخدر می‌توانند با مراجعه به این اداره از وام‌های خوداشتغالی اداره بهزیستی طبق مقررات مربوطه بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: بهزیستی اشتهارد در سال 96 برای 123 نفر از بهبودیافتگان از مواد مخدر اشتغال ایجاد نموده است.

رئیس اداره بهزیستی اشتهارد در تشریح چگونگی ایجاد اشتغال برای معتادین ترک نموده عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی این اداره در سال 97 آموزش‌های لازم برای افراد بهبودیافته از مواد مخدر در زمینه‌های مختلف می‌باشد که در همین راستا رایزنی‌هایی با ادارات فنی و حرفه‌ای، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی صورت پذیرفته است.

فلاح نژاد ادامه داد: این افراد پس از طی کردن آموزش‌های لازم با توجه به استعداد و تخصصشان، مدرک فنی و حرفه‌ای معتبر دریافت نموده و می‌توانند از وام‌های خوداشتغالی این سازمان برخوردار شوند و در حال حاضر تعداد 20 نفر از بهبودیافتگان شرایط لازم برای دریافت وام‌های خوداشتغالی در سال 97 را دارا می‌باشند.

وی یادآور شد: در حال حاضر نیز برای جامعه هدف و اقشار مختلف جامعه کلاس‌های آموزشی لازم درزمینهٔ راه‌های مقابله با اعتیاد توسط مراکز تحت نظارت این اداره در روستاها، مدارس و مراکز عمومی در حال برگزاری می‌باشد.

رئیس بهزیستی اشتهارد در ادامه در ارتباط با برنامه‌های آتی این اداره در سال جدید گفت: این شهرستان دارای یک مرکز بهبودی_اقامتی بود و پیگیر آن هستیم که در سال 97 مجوز مرکز اقامتی دیگری در اشتهارد را صادر نماییم.

فلاح نژاد در پایان خاطرنشان کرد: طی 4 سال گذشته در این شهرستان تعداد هزار و 320 نفر معتاد به مواد مخدر به مرکز اقامتی میثاق رهایی البرز تحت نظارت این اداره معرفی‌شده که از این افراد تعداد 450 نفر طی گزارش و پیگیری‌های این مرکز اقامتی پاک از مواد مخدر می‌باشند.

شایان‌ذکر است رئیس اداره بهزیستی اشتهارد از همکاری‌های امام‌جمعه و اعضای شورای تأمین این شهرستان در جهت پیشبرد اهداف بهزیستی و رفع معضل اعتیاد نیز تشکر نمود.

فارس

به گزارش پیام آشنا زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر شهرستان اشتهارد در استان البرز را لرزاند.

این زمین لرزه در ساعت ۱۴ و ۱۹ دقیقه امروز رخ داده است.

این زمین‌لرزه در ۲۴ کیلومتری شهرستان اشتهارد، ۲۵ کیلومتری شهرستان بوئین‌زهرا و ۳۴ کیلومتری شهرستان رازقان به وقوع پیوسته است.

مهدی فلاح نژاد رئیس اداره بهزیستی اشتهارد در خصوص قهرمانی نابینای اشتهاردی در مسابقات ورزشی کشور اظهار کرد: مفتخریم که آقای حسین گودرزی مددجوی روشندل تحت پوشش این اداره توانست در مسابقات ورزشی نابینایان و کم‌بینایان کشور در رشته  آمادگی جسمانی و پرس سینه موفق به کسب قهرمانی شود.

وی افزود: این مددجو موفق شد با پشت سر گذاشتن رقبای خود نفر اول رشته آمادگی جسمانی شده و با مهار کردن وزنه ۱۰۷/۵ کیلوگرمی در وزن ۶۷کیلوگرم رتبه سوم پرس سینه را از آن خود نماید.

رئیس بهزیستی اشتهارد یادآور شد: تعداد ۳۶ روشندل نابینا و کم‌بینا تحت پوشش بهزیستی اشتهارد می‌باشند که با برنامه‌ریزی‌های لازم در سال۹۷ شاهد پیشرفت و شکوفایی هرچه بیشتر این عزیزان در حوزه‌های مختلف ورزشی، علمی، قرآنی، فرهنگی، کشاورزی و اجتماعی خواهیم بود.

فلاح نژاد در ادامه در خصوص اشتغال‌زایی برای روشندلان اشتهاردی تأکید کرد: دغدغه اصلی روشندلان تحت پوشش، اشتغال آنان می‌باشد که با رایزنی‌ها و قول مساعد کارفرمایان و شرکت‌ها امیدواریم این امر در سال ۹۷ محقق گردیده و آن‌ها مشغول به کار شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جامعه هدف بهزیستی اشتهارد ولی‌نعمتان ما بوده و هیچ رئیس و مرئوسی در خدمت‌رسانی به جامعه هدف وجود نداشته و ما کارکنان این اداره وظیفه‌داریم به نحو احسنت این عزیزان را تکریم نموده و به مشکلات آنان در اسرع وقت و فوری رسیدگی نمائیم.

فارس