ارتباط مستقیم مردم کلانشهر کرج با معاون استاندار و فرماندار ویژه این شهر با راه اندازی شماره رایگان 111 (سامد) امکانپذیر شد.

به گزارش ایرنا، این ارتباط از 27 خردادماه جاری از ساعت 10 و نیم صبح به صورت مستقیم و در راستای اجرای طرح مدیریت ارتباطات مردمی دربستر سامد و دریافت مطالبات، انتقادات و پیشنهادات مردم کرج و حومه آن برقرار خواهد شد.
دراین ارتباط مردمی فرماندار کرج، مردم می توانند ضمن گفتگو و طرح نظرات خود به صورت برخط، پاسخگویی لازم را نیز ازسوی فرماندار کرج داشته باشند.
نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی دربستر سامد توسط شورای عالی اداری و بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به استناد ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و به تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، شهرداری ها، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی و دستگاه هایی که به نحوی از وبودجه عمومی دولت استفاده می کنند ابلاغ و به اجرا گذاشته شده است.