مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان البرز اعلام کرد که با توجه به برداشت بی رویه ، آب های زیر زمینی این استان 220 متر دورتر از دسترس قرار گرفتند.

به گزارش ایرنا، داود نجفیان روز دوشنبه درنشست با خبرنگاران اظهارداشت: در دهه های گذشته میزان دسترسی به آب های زیرزمینی البرز حدود 30 متر بود که اکنون فراتر از 250 متر رسیده است.
وی بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیارد100 میلیون مترمکعب از آبخوان های استان مصرف شده، گفت: شاخص مصرف منابع آبی در دنیا 20 درصد است اما در ایران به بیش از 85 درصد و البرز 95 درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با بیان اینکه کار جدی در زمینه آمایش بر روی منابع آبی کشور و البرز صورت نگرفته است، اظهار داشت: برای حفظ منابع آبی کشور و البرز باید میزان مصارف آب را به یک / سوم مصارف دنیا برسانیم .
نجفیان تاکید کرد که باید به میزان منابع موجود و داشته ها، آب مصرف کرد و هدر روی این منابع خسارات جبران ناپذیری دارد.
وی گفت: در دنیا سرانه مصرف آب شرب 114 لیتراست اما در ایران به بیش از250 لیتر می رسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز با تاکید بر اینکه باید کشاورزی در ایران و استان البرز به سمت صنعتی شدن پیش برود، افزود: کشورهایی مانند هلند و آلمان با منابع فراوان آب، یک / سوم مصرف آب دارند اما کشاورزی در این کشورها صنعتی شده است .
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز گفت: در ایران به رغم محدودیت منابع آبی ، نتوانسته ایم کشاورزی را به سمت صنعتی شدن سوق دهیم .
وی با بیان اینکه باید منابع آبی کشور و استان البرز را از این وضعیت دشوار نجات داد، اظهار داشت: در تمام بخش ها می بایست شیوه های مناسب مصرف اتخاذ کرد.
نجفیان ، بسط و توسعه مشارکت های مردمی در مدیریت آب و مصرف آن را ضروری دانست و افزود: هر چند دولت برای تامین آب، سالانه مبالغ هنگفتی هزینه می کند اما در این بخش کمتر به سراغ مردم رفته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز تاکید کرد که برای حفظ منابع آبی باید از مردم کمک گرفت و از ظرفیت های بخش خصوصی برای تغییر الگوهای مصرف استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مشکل درمدیریت آب است، گفت: در گذشته رفتارها درستی در مصرف نداشتیم و اکنون چالش اساسی در زمینه آب سر راه قرار گرفته است.
نجفیان به میزان مصارف آب در بخش های مختلف استان البرز اشاره کرد و اظهار داشت:بخش صنعت 4درصد ، کشاورزی 74 درصد و خانگی 23 درصد آب استان را مصرف می کند.
وی افزود: اکنون 11هزار حلقه چاه غیر مجاز در البرز وجود دارد که باید مدیریت یا مسدود شوند.
وی در خصوص وضعیت سد کرج گفت: هنوز عمر این سد به پایان نرسیده و مشکلی به لحاظ ذخیره آب ندارد لیکن باید مدیریت شود تا رسوبات به حداقل برسد.