فرهنگ و هنر

16 مرداد 1395
پیام آشنا: علی کرمیان- مجري، تهيه کننده و گوينده يکي… ادامه مطلب...
16 مرداد 1395
جشنواره ایران در ایران کوچک با نظارت اداره کل میراث… ادامه مطلب...
آخرین ویرایش در شنبه, 16 مرداد 1395 09:32
16 مرداد 1395
پیام آشنا: نسترن کیوان پور هفته گذشته، يکي از نخبگانِ… ادامه مطلب...
آخرین ویرایش در شنبه, 16 مرداد 1395 00:58
15 مرداد 1395
پیام آشنا: دکتر حسین عسکری به ياد دارم وقتي به… ادامه مطلب...
آخرین ویرایش در جمعه, 15 مرداد 1395 15:37
14 تیر 1395
پیام آشنا: نسیم کیادلیری مجلس ضربت زدن به روایت بهرام… ادامه مطلب...
آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 دی 1395 17:12
05 اسفند 1394
پیام آشنا: نسیم کیادلیری شاهنامه ی فردوسی از معدود آثاری… ادامه مطلب...
آخرین ویرایش در یکشنبه, 19 دی 1395 22:18
18 دی 1394
پیام آشنا: نسیم کیادلیری فرزندان هنر و تاریخ؛ شــاید یکی… ادامه مطلب...
02 آذر 1394
پیام آشنا: نسیم کیادلیری زیر این گود کبود آسمان زین… ادامه مطلب...
03 آبان 1394
پیام آشنا: نسیم کیادلیری گزارشی که پیش رو دارید، در… ادامه مطلب...
صفحه56 از56