آشوب و تخريب حلال مشکلات نيست

  • سه شنبه, 12 دی 1396 06:17

پیام آشنا: محمود حيدري

 انتقاد از مسئولان، برنامه ها، عملکرد و اقدامات آنان در سطوح مختلف از حقوق مسلم و بديهي مردم است. مديران و مسئولان کشور در همه ي دستگاه هاي اجرايي، نهاد ها و سازمان ها بايد نقد ها را با سعه صدر و چهره گشاده بپذيرند و برآشفته نشوند.  متوليان امور در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي بايد بدانند و باور کنند که نظرات، ديدگاه ها، سخنان و برنامه ها و اقدامات آنان بدون عيب و ايراد و اشکال نيست، آنان براي اصلاح امور و کم کردن اشتباهات بايد  از نقد هاي سازنده و پيشنهادات و نظرات مختلف استفاده و بهره گيري نمايند. بر اساس آموزه هاي ديني همه مردم نسبت به جامعه و امور آن به ويژه در حوزه عمومي مسئولند و نبايد در خصوص مشکلات، نياز ها، اقدامات به ويژه به عملکرد و سخنان مديران و مسئولان بي تفاوت باشند. انديشمندان و آگاهان در حوزه هاي گوناگون نسبت به عموم مردم مسئوليت و وظيفه بيشتري دارند و بايد در مبارزه با منکرات، فساد، تبعيض، بي عدالتي و حيف و ميل اموال عمومي مصمم و جدي باشند و کوتاهي و تساهل و تسامح از آنان به هيچ وجه پذيرفته نيست.

مناصب و مسئوليت هاي حکومتي، اداري و سياسي، قضايي و نظامي و انتظامي امانت است و فرصتي است براي ارائه خدمت صادقانه و بي منت به مردم. سوء استفاده از اين امانت و کوتاهي در ارائه خدمت به بهترين شکل به مردم از هيچ کس پذيرفته شده نيست و دستگاه هاي نظارتي بنابر وظايفي که دارند بايد بدون اغماض با متخلفان و مجرمان برخورد کنند. رهبر فرزانه انقلاب بارها بر اقدامات جهادي و جدي در ارائه خدمت به مردم و توسعه کشور، مبارزه با فساد در دستگاه هاي اجرايي، بي عدالتي، تبعيض، و حيف و ميل بيت المال به ويژه در ديدار با مسئولان و مديران ارشد کشور تأکيد کردند و امور را پيگيري و رصد مي کنند و در مواقع ضروري همانند زلزله اخير کرمانشاه تمام قد در ميدان حضور پيدا مي کنند و راهبري مي نمايند که مشکلات مردم و نياز هاي آنان به خوبي حل شود. با تحريم هاي ظالمانه که در سال هاي گذشته بر عليه مردم شريف کشورمان اعمال شد و در بعضي از مواقع بي تدبيري و بي برنامگي برخي از مسئولان و همچنين کوتاهي و سهل انگاري برخي ديگر از آنان در عمل به وظايفشان امروز شاهد بروز و ظهور مشکلات اقتصادي و معيشتي در همه طبقات جامعه به ويژه طبقات پايين جامعه هستيم. مسئولان مربوطه بايد تمام قد و با تمام وجود با تدبير و درايت در صدد پيگيري و حل مشکلات برآيند.عزيزاني که به وضعيت اقتصادي و معيشتي و فساد مالي در دستگاه هاي اجرايي کشور اعتراض دارند بايد بدانند اين کشور دشمنان قسم خورده اي دارد که در کمين نشسته اند و منتظر فرصت براي ضربه زدن به ملت ايران هستند. آشوب، تخريب اموال عمومي و تعرض به مردم و نيروهاي انتظامي و هرج و مرج نه تنها حلال مشکلات نيست بلکه مشکلات را در همه ي حوزه ها بيشتر و بيشتر خواهد کرد و کشور و مردم دچار خسارات جاني، مالي و سياسي جبران ناپذيري خواهند شد. منتقدان و معترضان به وضعيت نابسامان اقتصادي، فساد اداري و فساد مالي بايد مراقبت نمايند که فرصت طلبان و سود جويان سياسي در صفوف آن ها رخنه و نفوذ نکنند. آنان نبايد اجازه بدهند حرکتشان آلوده به خواسته هاي شيطاني دشمنان ديرينه آزادي و استقلال ملت قهرمان ايران اسلامي شود. اميدواريم با تدبير و درايت و حضور جانانه و مصمم مسئولان کشور در ميدان عمل و کمک و همراهي مردم هوشمند کشورمان شاهد اصلاح امور جامعه در حوزه هاي گوناگون باشيم.