استاندارنجفي بازارمسگرها را تعطيل كرد

  • دوشنبه, 28 خرداد 1397 21:09

پیام آشنا : سعید شفیعیان

او قول داده بود كه اولي ترين  هدفش توسعه اقتصادي  با محوريت مبارزه با بيكاري و ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتر در استان البرز باشد و اتفاقا يكي ار راههاي رسيدن به اين هدف دشوار، تعطيل كردن" بازار مسگرهايي "بود كه توسط تعدادي از روسا و حضرات اهل شعار و زيادحرف بزن در استان البرز به خصوص كلان شهر كرج راه افتاده بود، بازار مسگرهايي كه معروف است كه "مثل لاف زدن در غربت" پر از سروصدا است و هياهوي ايجاد شده اجازه نمي دهد حتي كساني كه دو كلمه حرف حساب دارند صدايشان شنيده شود و برعكس كساني كه صداهاي "خركي " و پا منبري هاي زياد و حرفه اي و حقوق بگير دارند به راحتي اجازه اظهار نظر پيدا كنند و مهم تر از همه مشغول شدن به شعار و شعار و مصاحبه و جواب يگديگر را دادن جايي و فرصتي براي عمل نميگذاشت.

محمدعلي نجفي با هوش بالا و تجربه مديريتي كسب شده از ميادين اقتصادي كه برعكس ميادين سياسي سره از ناسره زود شناخته مي شود. خيلي زود "پادزهر"  مشكلات بوروكراسي  استان البرز را شناخت و با قاطعيت تمام ولي بسيار ظريف اين "تومور" بدخيم و خطرناك  يعني شعارزدگي و تئوري محوري در دستگاههاي اجرايي را كه سالها در كنار مغز و فرماندهي اجرايي البرز جا خوش كرده بود برداشت و خيلي واضح در نشست هاي رسمي استان به همه فهماند كه حرف اضافه ممنوع!!

نجفي عملا نشان داد كه هركس بايد كار خودش را انجام دهد و دخالت حوزه ها در كار يگديگر نوعي " انارشيسم" اداري است.  او با عملگرايي خود جا انداخت كه سخنراني و دكترين پردازي و جدل و گفتار درماني جاي ان در مراكز علمي و دانشگاهي و حوزوي است ولي وظيفه مسئول اجرايي همان طور كه از صفتش پيداست كار اجرايي است و عمل به انچه به او از اتاق فرمان مافوق ابلاغ ميشود و به عبارتي در كار اجرايي "فتوي" ممنوع!!

اين "دكترين " هوشمندانه كه يكي از راههاي انتخاب شده توسط نماينده عالي رئيس جمهور و نظام در البرز است باعث شده ديگر حضرات از سخنراني ها و نطق هاي تيوريك كه بسياري از اختلافات را استارت ميزد پرهيز كرده و اتفاقا سياست هاي دولت كه همان سياست هاي نظام است به نحو مطلوبي نهادينه شود.

به عنوان يكي از دهها نمونه محصول اين  رويه : به نظر شما آيا قبل از آمدن محمدعلي نجفي كنسرت هاي موسيقي اينطور بدون سر و صدا در حيطه قانون برگزار مي شد كه مي بينيم اين روزها مي شود ولي اگر به روش گذشته بعضي حضرات براي جداب شدن سخنراني و مصاحبه هايشان گريزي هم به كنسرت مي زدند و روبرو هم در جواب آماده ميشد اوضاع چنين بود كه هست؟

اميدوارم اين فضاي سالم ايجاد كه كار مشترك مسئولين عالي استان از همه قوا است و به خوبي همكاري  و همدلي پنج شش نفر مديران عالي استان در آن مشهود است همچنان استمرار داشته باشد تا در اين فضاي  و تنگناي ايجاد شده باز بتوان براي خدمت به مردم به جلو گام برداشت كه  البته منوط به انسجام و وحدت مسئولين و صد البته ايجاد فضايي براي صداهاي مختلف و متنوع در متن و مباحثات در اتاق هاي فكر و رسيدن به صدا و تصميمي واحد در اجراء براي رسيدن به غايت است.  پايان

Alborz.payam@gmail.com