"استاندار نميرود"

  • دوشنبه, 28 اسفند 1396 08:28خبري عجيب و غريب ناگهان همه را شوكه كرد خبري كه ظرف يك روز روي تلكس و كانال هاي خبري رفت و انقدر حبابي بود كه احتياج به  فوت هم نداشت ولي بهرحال قابل توجه بود اينكه ايا كس يا كساني پشت پرده انتشار اين خبر بودند يا نه ؟ انچه تا اينجاي كارمعلوم است حتما كسان نبودند زيرا عملكرد محمد علي نجفي در مدت شش ماهي كه سكان دولت در استان البرز را در دست گرفته است گرچه هنوز جاي قضاوت قطعي ندارد ولي انقدر جاي دفاع و حامي دارد كه اگر هم شيطنتي بوده است كار كس بوده است نه كسان!! بگذريم !! بهرحال خبر امد ،  نشست و محو شد ولي ته نشين بازخوردهاي مثبت و منفي ان در اذهان مخاطبان خبر به نسبت ميزان حساسيت انها روي مسايل استان باقي ماند. بازخوردهاي خبري كه از چند جهت قابل واكاوي است و حداقل نتيجه مثبت ان براي  دلسوزان منطقه نگراني بود كه در چهره اهل فن از شنيدن خبر ديده ميشد و حتي از چهره كارمندان استانداري يعني ادمهاي ساكن ساختمان بالدار جهانشهر  كه هنوز حساب حقوقي انها خميازه ميكشيد نيز ميشد فهميد كه شنيدن اين خبر خوشايندشان نبوده است اين يعني اينكه اگر مروجان خبر قصد سنجش افكار عمومي را هم داشتند به وضوح بازخوردخبري منفي و" بومرانگي"انرا ديدند و شنيدند
و اما اندك كساني كه از اوضاع ارام استان و اتفاق مسيولين عالي همه قوا در استان  ناراحت هستند و احساس ميكنند با تثبيت استاندار كمي تا فسمتي نان انها لاغر و به سمت اجر شدن پيش ميرود و اصلا كباب انها هميشه در بي ثباتي  است بايد انقدر هوش داشته باشند كه سنگ انداختن به درخت بارور نظام در استان در حاليكه اقدامات دولت و همه قوا در حال شكوفه دادن است و از حسن اتفاق به بهار هم نزديك شده چيزي جز شكوفه و گل ميوه بي ارزش  نصيب انها نخواهد  كرد و حتي بعضي  شاخه هاي اين درختان مثمر را خواهد شكست شكوفه هايي كه اگر صبر كنند به همه ميوه خواهد داد فرقي هم ندارد زيرا همه فرزندان البرز و مسافران يك ترن هستيم و بايددرخت اقدامات نظام در البرز بخصوص در زمينه اقتصادي را از معرض سنگ اندازان دور نگه داشته وبخوبي مواظبت نموده تا كارخانجات در حال رفتن از استان به دليل نقص شعاع ١٢٠ كيلومتر  حالا كه مشكل با اقدامات تيم اقتصادي استان حل شده است عزم به ماندن كنند و حتي رفته ها دوباره  برگردند. واحدهاي اقتصادي بدهكار به بانكها كه با حمايت همه جانبه استاندار دوباره جان گرفته اند خطوط توليد خاك گرفته را دوباره استارت بزنند تا رونق اقتصادي كه البته ديرگاهي است نه تنها از البرز بلكه از كشور ما رخت بر بسته دوباره با صنعت و تجارت و به خصوص ساختمان سازي استان اشتي كند و انقدر همه درگير كار و زندگي  و خوشي و رونق و رقص شوند كه اصلا ادم بيكاري پيدا نشود كه هوس شايعه ساختن كندو شك نكنيد وقتي اقتصاد درست شود بخش عمده اي از مسايل كشور حتي معضلات امنيتي و سياسي واسيبهاي اجتماعي و فرهنگي هم حل خواهد شد و حداقلش اين است كه وجدان انسان از مجازات سارق بيكار خش برنميدارد سند اين ادعا چيزي جز اكثر شعارهاي معترضين دي ماه نيست . عيدتان مبارك . خوش و شاد و شنگول باشيد سعيد شفيعيان پايان